Main content

Alert message

กีฬาสีภายใน ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
กีฬาสีภายใน ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
ตลาดนัดวันพุธ
ริมบึง ศทท.สส.ทหาร
กซบร.ศทท.ฯ ดำเนินการวางสายใหม่ ทดแทนสายเดิม ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอุโมงฯ
19 ม.ค.64
กซบร.ศทท.ฯ ควบคุมชุดเครื่องเสียง สนับสนุนพิธีฯ เนื่องในวันกองทัพไทย
ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 18 ม.ค.64
ตลาดนัดวันพุธ
ริมบึง ศทท.สส.ทหาร
กีฬาสีภายใน ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
พิธีเปิดกีฬาภายใน ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
17 ธ.ค.63
กำลังพลศูนย์การโทรคมนาคมทหาร รวมแถวประจำวัน
ณ ลานหน้า อาคาร บก.ศทท.สส.ทหาร

        เมื่อ 081400 ก.ย.63 พล.ต. ทัฬห์ บุญเฉลย ผอ.ศทท.สส.ทหาร ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา พล.ร.อ. อมรเทพ ณ บางช้าง ประจำปี 2563 ให้แก่ข้าราชการ สส.ทหาร ณ ห้องมุ่งทางธรรม โดยมี พล.ร.อ. อมรเทพ ณ บางช้าง เป็นประธานมอบทุน  

 

0801

0803

0802

0804 0805

   0806
   
0807

0808

0809

0810
 

    

    กลับ...