Main content

Alert message

พิธีเปิดกีฬาภายใน ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
17 ธ.ค.63
กำลังพลศูนย์การโทรคมนาคมทหาร รวมแถวประจำวัน
ณ ลานหน้า อาคาร บก.ศทท.สส.ทหาร
กซบร.ศทท.ฯ ควบคุมชุดเครื่องเสียง สนับสนุนพิธีฯ เนื่องในวันกองทัพไทย
ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 18 ม.ค.64
ตลาดนัดวันพุธ
ริมบึง ศทท.สส.ทหาร
กซบร.ศทท.ฯ ดำเนินการวางสายใหม่ ทดแทนสายเดิม ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอุโมงฯ
19 ม.ค.64
กีฬาสีภายใน ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
ตลาดนัดวันพุธ
ริมบึง ศทท.สส.ทหาร
กีฬาสีภายใน ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
กีฬาสีภายใน ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร

                เมื่อ 031300 เม.ย.63 พล.ท. สุเมธ นิลมัย จก.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 82 นาย พร้อมด้วย พล.ต. ทัฬห์ บุญเฉลย ผอ.ศทท.ฯ และ หน.นขต.สส.ทหาร เข้าร่วมพิธีฯ และแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ แหล่งชุมนุมข้าราชการ สส.ทหาร

 

 

 
 
     
   
  
กลับ...