Main content

Alert message

        เมื่อ 1 ต.ค.63 เวลา 10.00 น. ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร จัดพิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร ดังนี้ พิธีสักการะบูชาพระพุทธวชริจักรวัฒนมงคล พิธีถวายความเคารพ พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 พิธีลงนามในเอกสาร รับ - ส่ง หน้าที่ และพิธีส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ณ ลานรวมพลหน้าอาคารศูนย์การโทรคมนาคมทหาร  โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงศูนย์การโทรคมนาคมทหาร และกำลังพลศูนย์การโทรคมนาคมทหาร เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียง

 

IMG 7894
2902  
IMG 7913
IMG 7931     IMG 7938   IMG 7948   

  IMG 7951  IMG 7954

  IMG 7956  IMG 7965

 IMG 7964
IMG 7979
IMG 7970  IMG 7994

IMG 7995
IMG 8012  IMG 8016
IMG 8026  IMG 8030
IMG 8034  IMG 8050
IMG 8061  IMG 8066
IMG 8079  IMG 8082
IMG 8084
IMG 8097

    
    กลับ...