วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1593 หรือ พ.ศ. 2135 แบบ พ.ศ. ราชการ หรือ พ.ศ. 2136 แบบ พ.ศ. มาตรฐานอุตสาหกรรม (พ.ศ. ISO)

เดิมนั้นกระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้วันที่ 8 เมษายนของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้เปลี่ยนโดยให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น ตามการคำนวณของ นายฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ คำนวณได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2135 (พ.ศ.ISO 2136) ซึ่งเชื่อว่าเป็นการคำนวณที่ไม่ถูกต้อง

ราวปี พ.ศ. 2535 - 2538 นักคำนวณปฏิทินที่สำคัญ ได้แก่ นายประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต, นายสุชาติ เผือกสกนธ์ เลขาธิการมูลนิธิพระดาบ และ นายลอย ชุนพงษ์ทอง ที่ปรึกษาการคำนวณปฏิทินสำนักพระราชวัง และสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสภา ได้ตรวจสอบและลงความเห็นตรงกันว่า วันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่น่าจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม ปีดังกล่าว ทางราชการยังคงถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทยต่อไป จนกระทั่งวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ 25 มกราคม ของทุกปีเป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี และอนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหม


กิจกรรมผู้บังคับบัญชา

ประดับยศให้ข้าราชการ (14 ธ.ค.60)
งานศพมารดาข้าราชการ (31 ต.ค.60)
พิธีประดับยศ (5 ต.ค.60)
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ (29 ก.ย.60) 

 

กิจกรรมหน่วย

กำลังพล ศทท.ฯ ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ บก.ศทท.ฯ และพื้นที่อาคารบ้านพัก MTC (5 ธ.ค.ุ60)

- กำลังพล ศทท.ฯ ร่วมทำบุญใส่บาตร ในกิจกรรมความสุขจากพ่อสู่แผ่นดิน (5 ธ.ค.ุ60)

การสัมนาเรื่องแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบโทรคมนาคมทหารฯ(สวนไทรโยครีสอร์ท กาญจนบุรี 10 พ.ย.60)

การสัมนาเรื่องแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบโทรคมนาคมทหารฯ (8 พ.ย.60)


พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


 คลิบวิดีโอ


ประมวลภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


การซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


     


ข่าวประชาสัมพันธ์

- กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญเที่ยวงาน “วันเด็กแห่งชาติ” (12 ม.ค.61)

- ขอปิดถนนวันลอยกระทง (3 พ.ย.60)

การปฏิบัติการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชน ของ บก.ทท.

- การซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

- ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์


สาระน่ารู้

> เรื่องที่ควร และไม่ควรทำ ในการวางดอกไม้จันทร์
คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพฯ